+36 (30) 631 0290   8800 Nagykanizsa, Csengery 111/B

Télikertek és terasz beépítések

A télikert, mint építészeti elem nem korunk találmánya – mi több – előbb épített az ember télikertet házához, mint fürdőszobát! Napjainkra azonban aprólékosan szabályo­zott lakásigényeink, egyre finomabban hangolt gépészeti és szerkezeti meg­oldásokat kívánnak. Így a legújabb épületfizikai ismeretekkel, és a legújabb fejlesztésű építőanyagok felhasználá­sával lehet csak megfelelő télikertet építeni.

A télikert megfelelő tájolással, átgondolt tervezéssel és értő használattal hozzájárulhat a ház energiaszükségletei­nek kielégítéséhez, általa akár a fűtési költségek 25% is megtakarítható! Épületünket üvegfelülettel csak arra érdemes megnyitni, amerről télen is számottevő nap­sugárzásra számíthatunk!

Az épület utólagos bővítésével kialakított üvegezett veranda, általában csak időszakosan használható, fűtése – temperálása – csak a lakott tér hőveszteségéből biztosítható.

Az épülettel együtt tervezett üvegház – amely a ház ré­sze – sokszor a helyiség kiemelésének szándéka miatt ésszerűtlenül túlméretezett, nyáron túlzott hőterhelést, télen hőveszteséget okoz. Ez elsősorban az energiaköltsé­gekben jelentkezik, nem említve a feleslegesen beépített üvegfelület árát.

Maximális méret:

Minden esetben az adott szerkezeti kialakítástól, a télikert formájától és műszaki megoldásától, valamint az idevágó, szél- illetve hó terheléssel kapcsolatos előírásoktól függenek a méretek.

Építési előírások és építési engedély:

Az olyan télikert jellegű építmény építését, amely megváltoztatja az építmény küllemét, alaprajzát, illetve higiéniai feltételeit a jelenleg érvényben levő építési előírások alapján engedélyezési eljárás köteles lehet. Az engedélyezési eljárás feltételeiről kapcsolatos információkért forduljon a területileg illetékes építési hatósághoz, hiszen az engedélyezés a megrendelő feladata.

Szellőzés és Árnyékolás:

A nagyfelületű üvegezett szerkezetek fokozottan hajlamosak a beltéri hőingadozást kiváltani. Ehhez a jelenséghez gyakran társul a beltér páratartalma és az ezzel együtt járó párakicsapódás. Ezért az építmény elhelyezésétől, tájolásától, a kihasználás jellegétől, függően minden esetben szükséges a belső tér szellőztetésének, illetve a télikert üvegezett felületének (belső vagy külső) árnyékolása.

A külső árnyékolás jobb hatásfok­kal működhet, hiszen a napsugarakból kiküszöbölhetetlenül elnyelődő hősugárzás a külső térben marad. A kültéri árnyékolóknak időjárás és UV-állónak kell lenniük, valamint belülről működtethető vezérlőegységgel kell rendelkezniük.

Belső árnyékolóval a beruházási költségek alacsonyabbak ugyan, kiépítése is egyszerűbb, de lényegesen nagyobb gondot kell fordítani a beltérbe jutott meleg kiszellőztetésére.

Milyen lehet a szerkezet anyaga?

Hagyományos építőanyagunk a fa, de a télikertet érő igény­bevételnek, csak a magas minőségű, gondosan felületke­zelt, rétegelt ragasztott alapanyag felelhet meg, mely be­építés után is folyamatos karbantartást igényel. Ez az ára alapján a lista élére helyezi.

Kedvezőbb árú  az alumínium, mert korrózióálló, azonban jó hővezetése miatt szerencsésebb az alumínium-fa kombináció vagy a hőhíd mentesített aluszerkezet. Olcsóbb választás lehet az acél, amely igen stabil szerke­zetet ad, viszont a fent említett hőhíd-mentesítési gondo­kon kívül a korrózió hajlam is a mérlegelésre ad okot.

Költségigénye alapján, utolsó helyen áll a műanyag profil­rendszerek alkalmazása, amely szerencsés megoldás le­het például akkor, ha a ház többi nyílászárójával egységes képet szeretnénk.

 

Kürtőhatás és légállaptok:

Kivitelezőként, és megrendelőként is érdemes odafigyelni arra, hogy a télikert használhatósága, főként a légállapoton múlik. A kürtőhatás kialakulása szempontjából döntő a magasságkülönbség. Így annak kihasználása érdekében a kiszellőző nyílásokat – az üvegház legfelső pontján, míg a beszellőző nyílásokat – a nyomáshiány érdekében – minél mélyebben ajánlott kialakítani. Természetesen a szellőző rendszer és annak vezérlése igény szerint gépesíthető, okos házaknál használható.

Milyen üvegtípusokat használjunk?

Hogy kiválaszthassuk a legmegfelelőbb alapanyagot, meg kell vizsgálnunk a télikert rendeltetését. Mi a cél? A napenergia hasznosítása vagy téli-nyári tar­tózkodásra alkalmas lakótér kialakítása? 

Az az üveg, amely kívül tartja a nap melegét nyáron, az télen sem engedi azt hasznosulni, viszont amelyik átengedi a napsugarakat, az csapdába is ejti a meleget, külső árnyékolókat és fokozott nyári szellőztetést téve szükségessé.

Balesetvédelmi okokból a hőszigetelő üveget mindkét oldalán edzett vagy legalább a belső oldalon ragasztott üvegből érdemes készíteni. Költségesebb választás az anyagá­ban színezett – PARSOL – üveg alkalmazása, mellyel nagyban csökkenthetjük helyiségünk téli hő veszteségét. Hasonló tulajdonságokkal (beépítési feltéte­lekkel) bírnak a reflexiós üvegek is, amelyek anyaguk színe­zettsége mellett egy keményfém – tükröző – felületet is kapnak, ez a réteg azonban sérülékeny, ezért a belső oldalakra kell kerülniük.

Az üvegek még újabb generációját képviselik a múlti-funkciós üvegek, melyek jó hő védelmi tulajdonságaik mellett nagy fényátbocsátási képességük a jellemző.

Termékek:

Építkezik, felújít, nagy tételben vásárolna?

Hívjon minket, szakértő kollégáink segítenek tályékozodni és válogatni. Sőt, egyedi árkedvezményt is biztosítunk!

Copyright © 2023 Hóman Ablak Minden jog fenntartva!
hu_HUMagyar